Legislatíva

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou pre zamestnávateľa, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, je dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, t.j. zadávaním zákaziek chránenej dielni, resp. integračnému sociálnemu podniku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny priznal spoločnosti Localhand, s.r.o., i.s.p. štatút Integračného sociálneho podniku, ktorý má nárok aj na poskytovanie služieb  chránenej dielne v rámci náhradného plnenia.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Spoločnost Localhand, s.r.o., i.s.p. Vám  ponúka možnosť využiť náhradné plnenie zadaním jej zákazky v oblasti:

  • Výroby bytového a reštauračného textilu – predovšetkým obrusov, prestieraní, behúňov, vankúšov a mnohých ďalších na základe požiadaviek klienta.
  • Výroby darčekových predmetov s firemným logom, potlačou, výšivkou….
  • Výroby textilu pre reštauračné prevádzky a bistrá – utierok, záster, vreciek na chlieb a.i.
  • Výroby závesov, prehozov, podsedákov apod.
  • Opravu drobného čalúneného nábytku

Integračný sociálny podnik vystaví faktúru a potvrdenie o poskytnutí služby na účely preukázania náhradného plnenia ihneď po dodaní služby.