Legislatíva

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou pre zamestnávateľa, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, je dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, t.j. zadávaním zákaziek chránenej dielni.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal spoločnosti Hand Made Company štatút Chránenej dielne za účelom vytvorenia pracovných príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie sú schopní nájsť si zamestnanie.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal spoločnosti Hand Made Company štatút Chránenej dielne a ponúka vám tak možnosť využiť náhradné plnenie zadaním jej zákazky v oblasti:

  • Výroby bytového a reštauračného textilu – predovšetkým obrusov, prestieraní, behúňov, vankúšov a mnohých ďalších na základe požiadaviek klienta.
  • Výroby textilu pre reštauračné prevádzky a bistrá – utierok, záster, vreciek na chlieb a.i.
  • Výroby závesov, prehozov, podsedákov apod.

Chránená dielňa vystaví faktúru ihneď po dodaní služby a potvrdenie o poskytnutí služby na účely preukázania náhradného plnenia najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.