Legislativa

Společnost, která zaměstnává nejméně 20 zaměstnanců, je ve smyslu § 63 odst. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinna zaměstnávat 3,2% zdravotně postižených občanů.

Pokud tak neučiní, musí za každého takového chybějícího zaměstnance zaplatit odvody státu za neplnění si povinného podílu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Druhou možností pro zaměstnavatele, který ve vlastních provozech nemá vhodné pracovní místa, nebo z jiných důvodů nemůže zaměstnávat zdravotně postižené občany, je dodržet povinný podíl zaměstnávání těchto občanů náhradním plněním, tj zadáváním zakázek chráněné dílně.

Úřad práce, sociálních věcí a rodiny přiznal společnosti Hand Made Company statut Chráněné dílny za účelem vytvoření pracovních příležitostí pro občany se zdravotním postižením, kteří pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nejsou schopni najít si zaměstnání.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Úřad práce, sociálních věcí a rodiny přiznal společnosti Hand Made Company statut Chráněné dílny, a nabízí vám tak možnost využít náhradní plnění zadáním její zakázky v oblasti:

  • Výroby bytového a restauračního textilu – především ubrusů, prostírání, běhounů ,, polštářů a mnoha dalších na základě požadavků klienta.
  • Výroby textilu pro restaurační provozy a bistra – utěrek, zástěr, vřecek na chléb a.i.
  • Výroby závěsů, přehozů, podsedák apod.

Chráněná dílna vystaví fakturu ihned po dodání služby a Potvrzení o poskytnutí služby za účelem prokázání náhradního plnění nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku.