O NÁS

Najprv prišla idea....

Začiatkom roka 2015 sme sa začali zaoberať myšlienkou výroby hračiek pre psov s tým, že výťažok z ich predaja by bol určený pre útulky zvierat. S touto činnosťou sme napokon v priebehu roka 2016 aj začali a pokračujeme v nej dodnes. Výrobky sme začali vyrábať vo voľnom čase ručne, sami doma až kým nás ich výroba neobrala o všetok náš voľný čas. Vznikla potreba niekoho zamestnať a s tým prišla aj myšlienka zamestnať ľudí, ktorý sú určitým spôsobom  pri hľadaní si práce znevýhodnení. Takto prišla myšlienka založenia chránenej dielne.

Založenie

Naša chránená dielňa bola založená v roku 2016 za účelom výroby hračiek pre psov – hračkapropsa.cz, avšak v priebehu roka sme myšlienku rozšírili o výrobu bytového textilu pre potreby vlastnej predajne, ktorú prevádzkujeme už 15 rokov, a to z dôvodu čoraz väčšej absencie kvalitného tovaru vyrobeného z prírodných materiálov, v požadovanej kvalite a zároveň aj za rozumnú cenu na lokálnom trhu ako aj trhu v rámci EÚ.

Prečo textil?

Absolútna záplava trhu nekvalitným tovarom zo syntetických vlákien z Ázie, absencia vkusu a kvality dizajnu jednotlivých produktov nás donútila zahájiť výrobu vlastných produktov, ktoré sme najprv začali vyrábať pre potreby našej predajne. Výber látok a následná kreatívna tvorba nás opäť v priebehu krátkeho času úplne pohltili. Výrobu sme rozšírili o ďalšie produkty, čo malo za následok rozšírenia chránenej dielne o nových zamestnancov. Následne prišla myšlienka sortiment ponúknuť nielen zákazníkom našej predajne ale zároveň aj prevádzkovateľom iných predajní v rámci veľkoobchodu a samozrejme aj koncovým maloobchodným zákazníkom.

Všetok obchod sme sa rozhodli realizovať formou eshopu, nakoľko sa nám tento spôsob obchodu v rámci našej predchádzajúcej obchodnej činnosti osvedčil ako najjednoduchší a najefektívnejší. Naši zákazníci majú samozrejme k dispozícii aj našu kamennú predajňu, kde máme všetok ponúkaný tovar vystavený. Podporu predaja a starostlivosť o zákazníkov sme sa rozhodli doplniť návštevami našich klientov obchodnými zástupcami, tak ako na Slovensku aj v Českej republike.

Legislatíva.

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou pre zamestnávateľa, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, je dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, t.j. zadávaním zákaziek chránenej dielni.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal spoločnosti Hand Made Company štatút Chránenej dielne za účelom vytvorenia pracovných príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie sú schopní nájsť si zamestnanie.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priznal spoločnosti Hand Made Company štatút Chránenej dielne a ponúka vám tak možnosť využiť náhradné plnenie zadaním jej zákazky v oblasti:

  • Výroby bytového a reštauračného textilu – predovšetkým obrusov, prestieraní, behúňov,, vankúšov a mnohých ďalších na základe požiadaviek klienta.
  • Výroby textilu pre restauračné prevádzky a bistrá – utierok, záster, vreciek na chlieb a.i.
  • Výroby závesov, prehozov, podsedákov apod.

Chránená dielňa vystaví faktúru ihneď po dodaní služby a potvrdenie o poskytnutí služby na účely preukázania náhradného plnenia najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.